Collection: Konstandinos Petru Kawafis

Konstandinos Petru Kawafis, gr. Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης (ur. 29 kwietnia 1863 w Aleksandrii, zm. tamże 29 kwietnia 1933) – nowożytny poeta grecki, pozostający pod silnym wpływem literatury starożytnej.

Uważany za jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku, i to nie tylko greckich. Debiutował zbiorem wierszy Poiemata w 1904. Ostatecznie pozostawił tylko ok. 200 wierszy. Za życia nie opublikował ani jednej książki, pozostając niemal nieznany jako twórca literacki. W Polsce wydano Wybór wierszy (1967), Poezje wybrane (1979), wreszcie Wiersze zebrane (1992, 1995) – rezultat wieloletniej pracy tłumacza Zygmunta Kubiaka. W 2011 ukazał się wybór wierszy Kawafisa w przekładzie Antoniego Libery, w 2013 wybór w przekładzie Ireneusza Kani, a w 2014 tzw. Kanon (154 wiersze przeznaczone do druku przez samego Kawafisa) w przekładzie Jacka Hajduka. Wreszcie w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Austeria wydano „Wiersze wszystkie” w przekładzie Ireneusza Kani.

No products found
Use fewer filters or remove all