Collection: Justin Howes

Justin Howes (1963-2005) brytyjski historyk typografii. Był kuratorem Type Museum of London i zajmował się spuścizną Williama Caslona i Edwarda Johnstona. Jego książka Johnson’s Underground Type pozostaje do dziś podstawową pracą na ten temat. St Bride Foundation organizuje doroczny wykład poświęcony historii typografii, upamiętniający Howesa. Odtworzona przez niego czcionka ITC Founders Caslon (1998) należy do ulubionych krojów wykorzystywanych przez Rambler Press.

No products found
Use fewer filters or remove all