Collection: John Cleland

John Cleland (1709-1789) angielski kupiec i pisarz. Sławę przyniosła mu erotyczna powieść Memoirs of a Women of Pleasure, znana powszechnie jako Fanny Hill. Książkę ukończył w więzieniu dla dłużników, gdzie trafił w 1748 r., tak że Fanny Hill mogła się ukazać (w dwóch tomach) w listopadzie 1748 i lutym 1749 r. W listopadzie 1749 r. ponownie trafił do aresztu, tym razem oskarżony o obsceniczność swojej powieści. Ostatecznie uwolniono go od zarzutów, a książki zakazano. Co z kolei spowodowało zalew jej pirackich edycji, z których Cleland siłą rzeczy nie czerpał dochodu. Mimo że Fanny Hill była jedną z najpopularniejszych powieści XVIII wieku, pisarz zmarł w ubóstwie.