Collection: Kazimierz Morawski

Kazimierz Morawski (ur. 29 stycznia 1852 r., zm. 25 sierpnia 1925 r.) – polski filolog klasyczny, historyk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Jego zainteresowania naukowe obejmowały retorykę rzymską, historię i topografię Rzymu, hellenistykę, literaturę polsko-łacińską, dzieje kultury polskiej, historię Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sienkiewicz korzystał z jego konsultacji przy pracy nad powieścią Quo Vadis. Morawski analizował twórczość Tacyta, prowadził badania porównawcze nad autorami starożytnymi. W obszernej, siedmiotomowej pracy Historia literatury rzymskiej (1909–1921) przedstawił syntezę dziejów piśmiennictwa łacińskiego do końca III wieku n.e.