Kolekcja: Angela Sołtys

Angela Sołtys, absolwentka Instytutu Historii Sztuki, doktor nauk humanistycznych (praca Zbiory artystyczne prymasa Michała Poniatowskiego obroniona w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie). Od 2006 r. pracownik Ośrodka Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Interesuje się społecznymi i gospodarczymi aspektami funkcjonowania dworu królewskiego pod rządami Stanisława Augusta, a także stricte historyczną problematyką działalności politycznej prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego u schyłku istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów.