Kolekcja: Anakreont

Anakreont z Teos (ur. ok. 570 p.n.e., zm. ok. 485 p.n.e.) –  poeta grecki pochodzący z jońskiego miasta Teos. Umarł w rodzinnym Teos, w wieku 85 lat przez zadławienie się winogronem. Anakreont był autorem poezji jambicznej, pieśni lirycznych i elegii   opiewających wino, śpiew i miłość. Duża część jego twórczości zachowała się tylko we fragmentach.