Klauzula informacyjna podstawy przetwarzania

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119) – dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Rambler Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bratka 19, 03-606, NIP: 5242870434, strona www.ramblerpress.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO (art. 6 ust. 1 lit b, c, lub e) przez Rambler Press Sp. z o.o., w celu udzielania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktu na stornie internetowej www.ramblerpress.pl .
  3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest konieczne w celu skorzystania z opcji kontaktu na stronie internetowej www.ramblerpress.pl. Jeśli nie podacie Państwo danych kontaktowych, to Państwa wiadomość pozostanie bez rozpoznania.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: serwis IT, doradcy prawni, hosting poczty e-mail, hosting serwerów, audytorzy.
  5. Państwa dane będziemy przechowywać przez pięć lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza granicami EOG.
  9. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W celu realizacji usług korzystamy z plików cookies – dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatności.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.