Odrzucona Helena

Odrzucona Helena

Świat niewielkich wydawnictw, zwanych z angielska private press, zawsze przyciągał admiratorów pięknych książek. Jednym z nich był jeden z największych pisarzy brytyjskich XX w. – Evelyn Waugh, autor znanej i w Polsce powieści Brideshead Revisited.

Waugh żywo interesował się światem private press, planował także wydanie w ten sposób jednej ze swoich powieści – Heleny (wydanie polskie ukazało się nakładem Znaku i w tłumaczeniu Wacława Niepokólczyckiego w 1960 r.). Plany te jednak zakończyły się niepowodzeniem. „Nie to, że [Waugh] całkowicie usunął się ze świata private press. Wojna oczywiście przez kilka lat ograniczyła jego zainteresowania, ale kiedy pisał Helenę, był w kontakcie Golden Cockerel [jednym z najważniejszych wydawnictw tego typu w Wielkiej Brytanii], pisząc do Christohera Sandforda [1902–1983, właściciel Golden Cockerel Press w latach 1933–1959 i jeden z założycieli Folio Society]: «… mam na myśli małe folio z trzema ilustracjami i dekorowaną stroną tytułową… a także zdobionymi inicjałami w tekście, [wydaną w nakładzie] nie więcej niż tysiąc egzemplarzy po cztery lub pięć gwinei [ok. 200 dzisiejszych funtów] każda. Zysk sam w siebie ma drugorzędne znaczenie, moim głównym celem jest ujrzeć pięknie wydaną książkę…». W Cockalorum [katalog książek opublikowanych przez Golden Cockerel Press] Sandford odnotował, że odrzucił zarówno Evelyna Waugh, jak i sir Roberta Sitwella, ponieważ nie byli dostatecznie dobrzy dla Golden Cockerel” (cyt. za: Richard Emeny, “Evelyn Waugh and the Private Press World”,Matrix. A Review for Printers & Bibliophiles 15, winter 1995 r.).

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Polecane